Αρχιεπίσκοποι Κύπρου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

45 Απόστολος Βαρνάβας
325 Γελάσιος
368 Μέγας Επιφάνιος
403 Σταυρίνος Α΄

O Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας, στο θέμα της οποίας πολιτικά υπαγόταν η Κύπρος, επεδίωξε να καταργήσει το αυτοκέφαλό της, οι Κύπριοι Αρχιερείς κατήγγειλαν την επέμβαση στην Γ' Οικουμενική Σύνοδο, πού συνήλθε το 431 μ.Χ. στην Έφεσο. Η Οικουμενική αυτή Σύνοδος κατοχύρωσε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου με τον 8ο κανόνα της.

431 Τροΐλος
431 Ρηγίνος
449 Ολύμπιος Α΄
457 Σταυρίνος Β΄
470 Ανθέμιος

Το 478 μ.Χ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ανθέμιος μετά από ένα όραμα βρήκε τον τάφο και το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα, στο στήθος του οποίου υπήρχε αντίγραφο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο το πρόσφερε στον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ζήνωνα, ο οποίος και παραχώρησε τα περίφημα αυτοκρατορικά προνόμια στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου: Να υπογράφει με κιννάβαρι (κόκκινο μελάνι), να φοράει στις ιεροτελεστίες πορφυρούν μανδύα και να κρατάει αντί της επισκοπικής πατερίτσας, αυτοκρατορικό σκήπτρο.

Ολύμπιος Β΄
Φιλόξενος
Δαμιανός
Σωφρόνιος Α΄
Γρηγόριος
Αρκάδιος Α΄
620 - 630 Πλούταρχος
630 - 643 Αρκάδιος Β΄
643 - 681 Σέργιος
681 - 691 Επιφάνιος Β΄
691 Ιωάννης Α΄
750 Γεώργιος Α΄
783 Κωνσταντίνος
890 Επιφάνιος Γ΄
Βασίλειος
Νικόλαος
1151 - 1175 Ιωάννης Β΄
1175 - 1191 Βαρνάβας Β΄
1191 - 1209 Σωφρόνιος Β΄
1209 - 1222 Ησαΐας
1222 - 1254 Νεόφυτος
1254 - 1260 Γεώργιος Β΄
1260 Γερμανός

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας οι κατακτητές του νησιού Φράγκοι, Λατίνοι, Βενετοί, διέλυσαν το Αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας, μείωσαν τις ορθόδοξες επισκοπές σε 4 όσες και οι καθολικές και η Κύπρος ήταν χωρίς Αρχιερέα. Οι Κυπριακές επισκοπές υπάγονταν απευθείας στον Πάπα και στο Βατικανό. Το 1572, όταν την Κύπρο την κατέλαβαν οι Οθωμανοί θέλοντας να προσεγγίσουν τους Κύπριους και να τους στρέψουν ενάντια στους Λατίνους, ακολούθησαν πιο φιλελεύθερη πολιτική και αποκατέστησαν την κανονική εκκλησιαστική τάξη.

1572 - 1575 Τιμόθεος
1575 - 1587 Λαυρέντιος
1587 - 1592 Νεόφυτος
1592 - 1601 Αθανάσιος Α΄
1601 - 1606 Βενιαμίν
1606 - 1653 Χριστόδουλος Α΄
1653 - 1674 Νικηφόρος

Ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος, που αναγνωρίσθηκε επίσημα και από την Οθωμανική αυτοκρατορία όχι μόνο ως θρησκευτικός ηγέτης των Κυρπίων αλλά και ως εθνικός ηγέτης του λαού της νήσου, ήταν ο Νικηφόρος, το 1660 μ.Χ.

1674 - 1679 Ιλαρίων
1679 - 1685 Χριστόδουλος Β΄
1685 - 1695 Ιάκωβος Α΄
1695 - 1705 Γερμανός Β΄
1705 - 1709 Αθανάσιος Β΄
1709 - 1718 Ιάκωβος Β΄
1718 - 1734 Σίλβεστρος
1734 - 1759 Φιλόθεος
1759 - 1767 Παΐσιος
1767 - 1810 Χρύσανθος
1810 - 1821 Κυπριανός
1821 - 1824 Ιωακείμ
1824 - 1827 Δαμασκηνός
1827 - 1840 Πανάρετος
1840 - 1849 Ιωαννίκιος
1849 - 1854 Κύριλλος Α΄
1854 - 1865 Μακάριος Α΄
1865 - 1909 Σωφρόνιος
1909 - 1916 Κύριλλος Β΄
1916 - 1947 Κύριλλος Γ΄
1947 Λεόντιος Α΄
1947 - 1950 Μακάριος Β΄
1950 - 1977 Μακάριος Γ΄
1977 - 2006 Χρυσόστομος Α΄
2006 Χρυσόστομος Β΄

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΥΠΡΟΥ